Bine aţi venit pe site-ul Şcolii "Porolissum" Zalău

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea educaţională desfăşurată în unitate se caracterizează prin coeziune, receptivitate, dinamism şi promptitudine din partea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ.

Resursele umane din şcoală manifestă un interes sporit pentru promovarea unor programe educaţionale de calitate, utilizând strategii de centrare a demersului didactic pe elev şi pe nevoile acestuia, fapt evidenţiat de preocuparea pentru propria formare şi dezvoltare precum si de activitatea eficienţa a comisiilor metodice şi pe activităţi.

Climatul din unitate este deschis si stimulativ pentru activitatea de tip creativ. Acest lucru se realizează în condiţiile existenţei unei culturi organizaţionale care promovează valori reale.