Bine aţi venit pe site-ul Şcolii ,,Porolissum" Zalău

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea educaţională desfăşurată în unitate se caracterizează prin coeziune, receptivitate, dinamism şi promptitudine din partea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ.

Resursele umane din şcoală manifestă un interes sporit pentru promovarea unor programe educaţionale de calitate, utilizând strategii de centrare a demersului didactic pe elev şi pe nevoile acestuia, fapt evidenţiat de preocuparea pentru propria formare şi dezvoltare precum şi de activitatea eficientă a comisiilor metodice.

Climatul din unitate este deschis şi stimulativ pentru activitatea de tip creativ. Acest lucru se realizează în condiţiile existenţei unei culturi organizaţionale care promovează valori reale.