Evenimente 2019-2020

DECLARAŢII DE AVERE

Declaratii avere _MORAR TAVI

 

Declaratii avere _PAVEL AURELIA

 

POROLISSUM_RAPORT DE ACTIVITATE SEM. I AN ŞCOLAR 2019-2020

POROLISSUM_RAPORT DE ACTIVITATE SEM. I AN SCOLAR 2019-2020

 

 

LINKURI 2019-2020

1.www.scoalaporolissum.ro
2. http://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=metodologie
3. http://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=informatii_parinti
4. http://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=telverde
5. http://www.graiulsalajului.ro/
6. http://www.esentialmedia.ro/
7. http://www.isjsalaj.ro/
8. https://europa.eu/youth/RO/participation/structured-dialogue.ro
9. www.eurodesk.ro

10. „Şi eu vreau să devin vedetă TV”
11. https://twinspace.etwinning.net/3805012
12.http://www.ztv.ro/video/vezifilm/11987/social/ziua-mondiala-a-educatiei-la-scoala-gimnaziala-porolissum.html
13.http://www.ztv.ro/articole/sport/754916-campania-qsalvati-copiii-prin-sportq-cu-elevii-de-la-scoala-gimnaziala-porolissum.html
14.http://www.ztv.ro/video/vezifilm/12168/sport/campania-salvati-copiii-prin-sport-scoala-gimnaziala-porolissum.html
15.http://www.ztv.ro/video/vezifilm/12168/sport/campania-salvati-copiii-prin-sport-scoala-gimnaziala-porolissum.html
16.http://www.ztv.ro/video/vezifilm/12316/social/scoala-gimnaziala-porolissum-zalau.html
17.http://www.graiulsalajului.ro/ajax/primaria-zalau-enunta-investitiile-pe-care-si-le-doreste-anul-acesta-a-54400
18.www.sportulsalajean.ro/.../INEDIT-Tata-si-fiu-pe-podium-la-Campionatul-Mondial
19.www.graiulsalajului.ro/opt-medalii-pentru-cs-dani-san-la-mondialele-de-karate-shoto
20.www.simleusilvaniei.ro/campionatul-national-de-karate-shotokan/21.http://www.ziare.com/zalau/liceu-simion-barnutiu/
22.https://www.salajeanul.ro/si-eu-vreau-sa-devin-vedeta-tv-15673
23.https://ro-ro.facebook.com/Liceul.Tehnologic.Mihai.Viteazul.Zalau/
24.https://festivalul-stiintei.blogspot.com/
25.http://www.isjsalaj.ro/Premiile_Festivalul_Stiintei_Final_2017.pdf
26.http://www.episcopiasalajului.ro/
27.www.episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=166&vanzari=166
28.http://www.episcopiasalajului.ro/upload/articol/1941/COLAJ.pdf
29.http://www.episcopiasalajului.ro/upload/articol/1942/DESEN-PICTURA-TARA.PDF

 

Calendar Evaluarea Națională 2020


2 – 5 iunie 2020 Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2020


5 iunie 2020     Elevii de clasa a VIII-a termină școala
15 iunie 2020  Limba şi literatura română –examen scris


17 iunie 2020    Matematică – examen scris
18 iunie 2020    Limba şi literatura maternă- examen scris


22 iunie 2020      Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele 14:00 – 20:00)

27 iunie 2020      Afișarea rezultatelor finale

 

 

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a II-a 2020

11 mai 2020: Limba română – Scris
11 mai 2020: Limba maternă – Scris
12 mai 2020: Limba română – Citit
12 mai 2020: Limba maternă – Citit
13 mai 2020: Matematică
14 mai 2020: Limba română pentru minoritățile naționale – Scris-Citit

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a IV-a 2020

19 mai 2020: Limba română
20 mai 2020: Matematică
21 mai 2020: Limba maternă

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a VI-a 2020

27 mai 2020: Limba și comunicare
28 mai 2020: Matematică și Științe ale Naturii

            

 


DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                  Nr. 8307  din 10.02.2020         
                                                
                                                                                                         
ANUNŢ

 • Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

Primăria Municipiului Zalău, Codul fiscal: RO 4291786,  Zalau, str. P-ța Iuliu Maniu, nr.3, județul Sălaj,  telefon 0260/610550 / 275 fax: 0260-661869; e-mail primaria@zalausj.ro 
2.  Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău.
Săli de sport destinate desfășurării de activități sportive, situate în incinta unităților de învățământ, astfel:

 • Sala de sport de la Școala Gimnazială ,,Porolissum” Zalău – identificată în CF. 54052 Zalău, nr. cadastral 54052-C1, în suprafață de 1026 mp;
 • Sala de sport de la Școala Gimnazială ,,George Coșbuc” Zalău - identificată în  CF. 66026 Zalău, nr. cadastral 66026-C2, cu o suprafață de 563 mp;
 • Sala de sport de la  Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău – identificată în  CF. 51165 Zalău, nr. cadastral 51165-C2, cu suprafața de 1112 mp;
 • Sala de sport de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, identificată în CF. 50245 Zalău, nr. cadastral 765, cu suprafața de 728 mp; 
 • Sala de sport de la Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, identificată în CF. 66034 Zalău, nr. cadastral 66034-C2, cu suprafața de 1111 mp;
 • Sala de sport de la Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu” Zalău, identificată în CF. 66109 Zalău, nr. cadastral 66109-C3, cu suprafața de 255 mp;
 • Sala de sport de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, identificată în CF. 53830 Zalău, nr. cadastral 53830-C1,cu suprafața de 651 mp;
 • Sala de sport de la Colegiul Național „Silvania” Zalău, identificată în CF. 54217 Zalău,   nr. cadastral 54217-C2, cu suprafața de 577 mp;
 • Sala de sport de la Colegiul Tehnic „Al.Papiu Ilarian” Zalău, identificată în CF. 65803 Zalău, nr. cadastral 65803-C2 , având o suprafață de 703 mp;
 • Sala de sport de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, identificată în CF. 52445 Zalău, nr. cadastral 52445-C6, cu suprafața de 246 mp.

Sală festivă situată în incinta Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Zalău, corp B, identificată în CF. 66102 Zalău, nr. cadastral 66102-C1, cu o suprafață de 189 mp destinată desfășurării de activități sportive- arte marțiale.
Sală situată în incinta Colegiului Național „Silvania” Zalău, corp A - subsol, identificată în CF. 54217 Zalău, nr. cadastral 54217-C1, având suprafața de 100 mp destinată desfășurii de activități sportive – antrenamente box.
Teren situat în incinta Colegiului Tehnic ,,Al. Papiu Ilarian” Zalău, identificat în CF. 67542 Zalău, nr. cadastral 67542, cu o suprafață de 39,5 mp, destinat amplasării unei rulote – alimentație publică.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 371/28 noiembrie 2019 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 36/ 23 ianuarie 2020.
3.  Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Documentația de atribuire se poate obține de la Primăria Municipiului Zalău.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Casierie – camera 1, Primăria Municipiului Zalău, din municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, judeţul Sălaj.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei, se poate achita cu numerar casieria Primăriei Municipiului Zalău.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.02.2020, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 05 martie 2020 ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Zalău, din municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, judeţul Sălaj, camera 4 – Centrul de Relații cu Publicul.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
10 martie 2020, ora 9.00,  Primăria Municipiului Zalău, localitatea Zalău, strada Piața Iuliu Maniu nr. 3, județul Sălaj, Sala mică (sala de ședință).
6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Sălaj, cu sediul în Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr. 10, județul Sălaj, tel. 0260.611.085, fax 0260.611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.02.2020.

 

PRIMAR

Director Executiv

Ionel   Ciunt

Alexandru   Pura

                               

 

 

Situația spațiilor temporar disponibile din unitățile de învățământ 

din Municipiul Zalău  propuse spre închiriere

 

Nr crt Unitatea de învățământ/Adresă /Extras CF Tipul spațiului disponibil/destinația bunului imobil Program - zile, interval orar poziții libere Valoare de inventar                   - lei -
1 Scoala Gimnazială "Iuliu Maniu" Zalău, B.dul Mihai Viteazul, nr.35 Sala festivă corp B, 189 mp/ activități sportive-arte martiale luni-vineri 18.00-19.00 394.929,21
2 Școala Gimnazială "Porolissum" Zalău, Str. Porolissum, nr.9 Sala sport /activități sportive luni-vineri 14.00-22.00 424.166,32
3 Școala Gimnazială "George Coșbuc" Zalău, Str. Moigradului, nr.3 Sala sport /activități sportive luni-vineri 14.00-22.00 993.923,16
4 Școala Gimnazială "Gheorghe Lazăr" Zalău, Str. Gheorghe Lazăr, nr.59A Sala sport /activități sportive          luni 15.00-16.00, 18.00-19.00, 20.00-22.00 2.628.983,54
marți 19.00-22.00
miercuri 18.00-22.00
joi 20.00-22.00
vineri 18.00-22.00
sâmbătă 11.00-15.00
5 Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Zalău, Str, Crișan, nr.15/A Sala sport /activități sportive luni 16.30-19.30 2.410.555,43
marti, vineri 16.00-20.30
miercuri  16.30-20.30
joi 16.00-19.30
6 Scoala Gimnazială "Corneliu Coposu" Zalău, Str.Corneliu Coposu, nr.75 Sala sport /activități sportive luni, joi 17.00-20.00 2.864.857,59
marti 17.00-18.00, 19.00-22.00
miercuri , vineri 17.00-22.00
sâmbătă 9.00-17.00
7 Școala Gimnazială "Simion Bărnuțiu" Zalău, B.dul Mihai Viteazul, nr.3 Sala sport /activități sportive luni 16.00-18.30, 20.00-22.00 154.860,42
marti 16.00-18.30, 20.00-22.00
miercuri 16.00-18.30, 20.00-22.00
joi 16.00-18.30, 20.00-22.00
vineri 16.00-22.00
8 Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Zalău, Str, Tudor Vladimirescu, nr.5 Sala sport /activități sportive luni, marti, joi, vineri 20.00-22.00 6.239.074,41
miercuri  21.00-22.00
sâmbătă 8.00-9.00, 14.00-18.00, 19.00-22.00
duminica 8.00-9.00, 11.00-22.00
9 Colegiul Național "Silvania" Zalău, Str. Unirii, nr.1 Sala sport /activități sportive luni 19.00-21.00  
miercuri 16.30-19.30  
joi 18.00-19.00  
vineri 18.00-21.00 961.996,13
Sala subsol corp A, 100 mp/antrenamente box luni,miercuri, vineri 17.00-18.00 753.693,93
10 Colegiul Tehnic "Al.Papiu Ilarian" Zalău, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 8 Sala sport/activ. Sportive luni-vineri 19.00-21.00 1.592.973,88
Teren amplasare rulota frigorifica  SC SORANA IMPEX SRL ( contract incheiat pe 7,5 mp chiosc ) pentru depozit 39,5 mp zilnic   5.187,79
11 Liceul Pedagogic Gh. Șincai Zalău 24 mp spatiu disponibil chioșc alimentar -corp B luni-vineri   28.458,64
Sala sport luni 16.00-17.00, 19.00-20.00 281554,66
marti, joi 19.00-20.00
miercuri  15.00-17.00, 19.00-20.00
vineri 15.00-20.00
Notă :
1. Durata închirierii imobilelor temporar disponibile este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire, prin act aditional.
2. Pretul minim al închirierii este tariful minim stabilit  anual prin HCLnr.377/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a tarifelor și chiriilor
pentru  administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău
                       DIRECTOR EXECUTIV,     ȘEF SERVICIU,
                        PURA ALEXANDRU PREDESCU ADINA

 

      
.

                   

Criterii specifice înscrierii elevilor în clasa pregătitoare

an şcolar 2020 -2021


Şcoala Gimnazială „POROLISSUM"Zalău:


1. locul de muncă al unuia dintre părinţi se află în arealul  şcolii-dovedit cu adeverinţă de la locul de muncă;

2.domiciliul rudeniilor de gradul Il (bunici, unchi, mătuşi, tutori/sustinători legali) se află;. în apropierea unităţii noastre, pentru copiii care sunt lăsaţi în grija acestora:deoarece părinţii lucrează în străinătate — declaraţie pe proprie răspundere;                       

 

                                                       

 

      
.

                                                     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva